IMG 5570

Narada Kadry Kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

IMG 557010 października 2013 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie – odbyła się Narada Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

 

Lubelski Komendant Wojewódzki st. bryg. Tadeusz Milewski serdecznie powitał wszystkich uczestników (Komendantów Powiatowych/Miejskich oraz Naczelników poszczególnych wydziałów KW PSP w Lublinie). Po słowach podziękowania za dotychczasowa pracę przystąpił do omówienia spraw organizacyjnych oraz przedstawił zakres zmian nowelizowanych rozporządzeń MSW w sprawie: 

1. Szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.
2. Zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do KSRG.
3. Szczegółowych zasad organizacji KSRG. Omówiono również projekt nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z 12 września 2013 r.

Następnie głos zabrał Zastepca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Zbigniew Czępiński. Omówił zagadnienia związane z logistyką, zakupami sprzętu pożarniczego, samochodów ratowniczo-gaśniczych, oraz realizowanych projektach.

Zagadnienia dotyczące szkoleń i kursów wspólnie z Naczelnikiem Ośrodka Szkolenia st. bryg. Sławomirem Galińskim omówił Zastepca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Gustaw Włodarczyk. Omówiono również zagadnienia związane z ćwiczeniami i działaniami ratowniczymi na terenie woj. lubelskiego.

Naczelnicy poszczególnych wydziałów KW PSP przedstawili zagadnienia z zakresu działania podległych im komórek.

tekst/zdjęcia: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

IMG 5571IMG 5581IMG 5574IMG 5585IMG 5588IMG 5592

 

Skip to content