DSCN2398

„Szpital 2013” – ćwiczenia zgrywajace służb.

DSCN2398W dniu 25 września 2013r. w godzinach 13-15 na obiekcie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zostały  przeprowadzone ćwiczenia zgrywające wybranych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i instytucji współdziałających, wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Założeniem do ćwiczeń było:
– pożar brudownika na oddziale onkologii, konieczność przeprowadzenia ewakuacji pacjentów (20 pozorantów – uczniowie Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu);
– próba samobójcza sprawcy zaprószenia ognia, konieczność prowadzenia negocjacji przez Policję.
– podłożenie ładunku wybuchowego, ewakuacja pracowników administracji; konieczność przeszukania budynku.
Celem nadrzędnym ćwiczeń było:
•    doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w budynku szpitala oraz współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z personelem szpitala, pogotowiem ratunkowym, policją i innymi podmiotami;
•    praktyczne sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz prowadzenia ewakuacji pacjentów przez personel szpitala;
•    rozpoznanie operacyjne obiektu ćwiczeń w zakresie przejezdności dróg pożarowych a także kierunków prowadzenia ewakuacji;
Ćwiczenia na obiekcie szpitala „papieskiego” zostały przeprowadzone po raz pierwszy. Jest to spowodowane specyfiką obiektu (duża liczba pacjentów; – 530; ciągłość funkcjonowania pozostałych oddziałów). Prowadzony remont oddziału onkologii zezwolił na przeprowadzenie ćwiczeń w takim wymiarze. W ubiegłym roku, personel szpitala przy współudziale zamojskich strażaków, przeprowadził praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji oddziału okulistyki.
    Zagrożenie pożarowe tego typu nie zawsze będzie kończyć sie przeprowadzeniem ewakuacji pacjentów, ale ćwiczenia są właśnie po to, aby w praktyce przygotować sie na taka ewentualność. Budynek szpitala został wyposażony w większość wymaganych obecnie urządzeń przeciwpożarowych. Uwzględniając, konstrukcje budynku zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych oraz zastosowane systemy należy stwierdzić, że szpital pod kontem wymagań przeciwpożarowych jest obiektem bezpiecznym. Obecnie przepisy przeciwpożarowe dotyczące obiektów tego typu uległy zmianie. Gdyby budynek był obecnie oddawany do użytkowania, wymaganym było by zapewnienie ewakuacji pacjentów do innej strefy pożarowej usytuowanej na tej samej kondygnacji budynku. Takie rozwiązania w znacznym stopniu ułatwiłyby prowadzenie ewakuacji pacjentów szczególnie tzw. pacjentów „leżących”.  Mając na względzie pożar automatu do kawy, jaki miał miejsce kilka lat temu, można stwierdzić, że  założenia przyjęte w scenariuszu ćwiczeń, nie są oderwane od rzeczywistości. Pożar, wtedy spowodował bardzo duże zadymienie w łączniku windowym. Dzięki szybkiemu wykryciu pożaru, udało sie przeprowadzić skuteczne działania ratowniczo-gaśnicze. Zaradność personelu medycznego, spowodowała, że obyło się bez przeprowadzania ewakuacji pacjentów.    
    W ćwiczeniach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zaangażowane były instytucje służby i straże, wchodzące w skład Zespołu. W ćwiczeniach ponadto udział wzięło 5 zastępów PSP z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych w Zamościu i Szczebrzeszynie; 6 zastępów z OSP z Łabuń Mokrego; Niedzielisk, Sitna, Dębowca, i Złojca. Obserwatorem ćwiczeń z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie był mł. bryg Jarosław Hamaluk.

tekst/zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość

HPIM6817HPIM6819HPIM6837DSCN2398DSCN2376DSCN2391DSCN2371DSCN2433HPIM6811

Skip to content