SAM 0112

„Reagowanie na zagrożenia powodziowe na dużym obszarze pk. Tarnobrzeg 2013”.

SAM 0112W dniu 19 września 2013 roku w Baranowie Sandomierskim odbył się epilog ćwiczenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – „Reagowanie na zagrożenia powodziowe na dużym obszarze pk. Tarnobrzeg 2013″.

Na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego – Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Gustaw Włodarczyk uczestniczył w epilogu ćwiczenia „Reagowanie na zagrożenia powodziowe na dużym obszarze pk. Tarnobrzeg 2013”. W pierwszej części spotkania, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim – zaprezentowano wypracowane decyzje przez ćwiczących oraz dokonano oceny ćwiczenia według oddzielnego planu. Następnie na wałach przeciwpowodziowych na rzece Babulówce w Baranowie Sandomierskim zaprezentowano zasady doraźnego wzmocnienia obwałowań podczas powodzi poprzez uszczelnianie śluzy wałowej, podwyższanie korony wałów, ochronę skarp wałów oraz likwidację przebić hydraulicznych. Kolejnym etapem był pokaz prowadzenia działań ratowniczych na terenach zalanych: na wodzie szybkopłynącej, podjęcie ludzi z zalanego terenu przy użyciu śmigłowca, ewakuacja ludzi przy użyciu PTS i łodzi. Na końcu ćwiczeń omówiono procedury przeprowadzenia ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią.

tekst: mł. asp. Tomasz Stachyra KW PSP Lublin

zdjęcia: sekc. Marek Lipski KW PSP Lublin

SAM 0114SAM 0116SAM 0118SAM 0126SAM 0134SAM 0137SAM 0139

Skip to content