Ćwiczenia „Szpital 2013”.

W dniu 25 września 2013r. w godzinach 13-15 na obiekcie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, zostaną przeprowadzone ćwiczenia zgrywające wybranych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i instytucji współdziałających, wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Założeniem do ćwiczeń jest: wystąpienie pożaru na jednym z oddziałów szpitalnych budynku głównego oraz konieczność przeprowadzenia ewakuacji pacjentów.
    Celem nadrzędnym ćwiczeń jest:
•    doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru w budynku szpitala oraz współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z personelem szpitala, pogotowiem ratunkowym, policją i innymi podmiotami;
•    praktyczne sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz prowadzenia ewakuacji pacjentów przez personel szpitala;
•    rozpoznanie operacyjne obiektu ćwiczeń w zakresie przejezdności dróg pożarowych a także kierunków prowadzenia ewakuacji;
•    doskonalenie procedur postępowania w sytuacji wykorzystania negocjatorów.   
    W ćwiczeniach planowany jest udział 5 zastępów  PSP; 6 zastępów OSP; Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policja oraz Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

tekst: mł. bryg. Andrzej Szozda KM PSP Zamość

Skip to content