100 0548

Ćwiczenia służb ratowniczych w Wytwórni Zniczy ROMEX.

100 054829 września 2013 roku odbyły się ćwiczenia zgrywające z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb ratowniczych i kryzysowych z terenu powiatu ryckiego. Na miejsce ćwiczeń wybrano Wytwórnię Zniczy ROMEX w Rykach.

 

Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar dużego obiektu produkcyjno-magazynowego. Organizatorzy założyli, że ogień rozprzestrzeni się również na usytuowany w pobliżu budynek nie użytkowanej wytwórni pasz. Wskutek zdarzenia zostali poparzeni pracownicy zakładu. Konieczne było również udzielenie pierwszej pomocy medycznej i wydobycie osoby, która wpadła z wysokości 15m do dawnego silosu na pasze.
Głównym celem ćwiczeń było rozpoznanie operacyjne obiektu pod kątem możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz doskonalenie współdziałania sił KP PSP Ryki i OSP KSRG ze służbami działającymi na terenie powiatu ryckiego (policja, służby medyczne, służby kryzysowe). Z uwagi na konieczność prowadzenia linii wężowych przez tory kolejowe, służby Polskich Kolei Państwowych na bieżąco monitorowały ruch pociągów oraz zabezpieczały działania prowadzone na pobliskim odcinku linii kolejowej Dęblin-Łuków. Podczas ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono na praktyczne sprawdzenie istniejącego na tym terenie zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych. W kulminacyjnej fazie działań, udało się zachować ciągłość podawania w natarciu i obronie 7 prądów gaśniczych na budynki objęte „pożarem”, osiągając zakładaną wydajność podawania wody w ilości ok. 5-6 tys. l na minutę. Na potrzeby prowadzonych działań wodę czerpano z sieci hydrantowej miejskiej i na terenie zakładu, ze stawu przy ul.Kolejowej (przetłaczanie) oraz z doraźnie utworzonych punktów czerpania wody na rzece Zalesianka i na stawach w okol. wiaduktu w Rykach i w okol. m.Chrustne (dowożenie). Dodatkowym epizodem ćwiczeń było ratownictwo wysokościowe. Strażacy z KP PSP Ryki wykorzystując trójnóg i bloczek ratowniczy opuścili się do „starego” silosa na pasze, aby pomóc osobie, która wpadła do niezabezpieczonego zbiornika. Strażacy po udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej oraz jej zabezpieczeniu i umieszczeniu na desce ortopedycznej, ewakuowali rannego i przekazali służbom medycznym.
Na przeprowadzonej po zakończeniu ćwiczeń zbiórce, kierujący działaniami ratowniczymi, rozjemcy oraz kierownicy służb biorących udział w ćwiczeniach, przedstawili wstępną ocenę efektywności i sposobu realizacji wykonywanych zadań podczas „akcji ratowniczo-gaśniczej”. Swoje uwagi i wnioski dot. ćwiczeń przedstawili również Starosta Rycki, Burmistrz Ryk, Komendant Powiatowy PSP w Rykach oraz obecny na ćwiczeniach przedstawiciel Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP- mł. bryg. Z.Pisiewicz-Naczelnik wydz. operacyjnego KW PSP w Lublinie.

W ćwiczeniach udział wzięły następujące siły: Komenda Powiatowa PSP w Rykach – 8 zastępów (4 zastępy ratownicze i 4 pomocnicze), OSP z terenu powiatu – 14 zastępów (OSP KSRG Ryki, Stary Bazanów, Rososz, Leopoldów, Grabów Rycki, Stężyca, Pawłowice, Brzeziny, Dęblin-Masów, Kłoczew, Janopol, Wylezin oraz OSP Chrustne), Komenda Powiatowa Policji w Rykach, Pogotowie Ratunkowe w Rykach, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rykach oraz służby Polskich Kolei Państwowych.
Praktyczne ćwiczenia zostały poprzedzone ćwiczeniami aplikacyjnymi dowódczo-sztabowymi, które odbyły się 26 września 2013r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Rykach.

tekst/zdjecia: kpt. Jarosław Lasek KP PSP Ryki

100 0555100 0566100 0589100 0598100 0610100 0628100 0675100 0682100 0685100 0697

Skip to content