SAM00231

XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

SAM00231W dniach 3-5 lipca 2013 r. na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej  w Częstochowie odbywały się XXX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym.

 Z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu, zawody zaszczycili swoją obecnością reprezentanci Białorusi, Czech, Litwy, Ukrainy, Rosji oraz 16 komend wojewódzkich PSP i 4 szkół pożarniczych.
Uroczystego otwarcia dokonał zastępca komendanta głównego PSP  nadbryg. Piotr Kwiatkowski wraz z  komendantem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg.  Markiem Chmielem.

Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym od 1996 r. nieprzerwanie odbywają  się na obiektach sportowych CS PSP w Częstochowie.

Celem zawodów w sportach pożarniczych jest podnoszenie poziomu sprawności fizycznej funkcjonariuszy PSP, mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego zwalczania pożarów i innych zdarzeń, popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej, wyłanianie najlepszych zawodników i drużyn w sporcie pożarniczym.
W służbie pożarniczej oprócz wyszkolenia i przygotowania zawodowego bardzo ważną rolę odgrywa przygotowanie kondycyjne, umiejętność pracy
w zespole oraz wysoka sprawność fizyczna, która w dużej mierze gwarantuje bezpieczeństwo ratowanych oraz ratowników.

W czasie trwania mistrzostw rywalizacja między zawodnikami odbywała się w czterech konkurencjach: 1. Pożarniczy tor przeszkód – konkurencja polegająca na przebiegnięciu 100 m. i równoczesnym wykonaniu następujących czynności: – pokonaniu ściany, – rozwinięciu i połączeniu 2 odcinków węża pożarniczego W52, – pokonaniu równoważni, – podłączeniu jednego końca linii wężowej do nasady rozdzielacza, a drugiego do prądownicy. 2. Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej to jedna z bardziej widowiskowych konkurencji. Zawodnik trzymając drabinę hakową, dobiega do wspinalni i zacinając drabinę o parapet okna na poszczególnych piętrach, wspina się na trzecie piętro. 3. Sztafeta 4×100 m z przeszkodami – w konkurencji startuje 4 zawodników. Każdy z nich przebiega 100 m, pokonując przeszkodę. I zawodnik pokonuje domek biegnąc po dachu, II zawodnik pokonuje ścianę, III przebiega przez równoważnię, łączy dwa węże w linię wężową i podłącza ją do rozdzielacza, IV zawodnik przy użyciu gaśnicy proszkowej gasi palącą się ciecz. Funkcje pałeczki pełni prądownica. 4. Ćwiczenie bojowe – (najbardziej prestiżowa konkurencja). Zadanie wykonuje 7 strażaków, mających do dyspozycji: – motopompę, – dwa odcinki węża ssawnego W 110, – smok ssawny, – 3 odcinki węża W 75, – 4 odcinki węża W 52, – rozdzielacz, – 2 prądownice. Zawodnicy mieli za zadanie zbudować linię ssawną do ustawionego obok motopompy zbiornika, linię główną i 2 linię gaśnicze. Po zajęciu stanowisk przez prądowników – napełnić 10 l zbiornik wodą podawaną przez otwory nalewowe w tarczach. W ostatnim dniu zawodów rozegrano biegi finałowe w konkurencji wspinanie przy użyciu drabiny hakowej o puchar Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Bartłomieja Sienkiewicza.

Organizatorami Mistrzostw byli: Komenda Główna PSP, Centralna Szkoła PSP i Urząd Miasta Częstochowy.W Mistrzostwach brali udział najlepsi zawodnicy
z Polski i z zagranicy. W sumie w XXX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski udział wzięło:
• 5 reprezentacji zagranicznych z Białorusi, Czech, Litwy, Ukrainy, Rosji,
• 16 reprezentacji województw oraz
• 4 szkoły pożarnicze: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Aspirantów PSP z Poznania, Szkoła Aspirantów PSP z Krakowa, Centralna Szkoła PSP
w Częstochowie. 

Zmagania strażaków obserwowało wielu dostojnych gości, m.in.:Stanisław Rakoczy, podsekretarz stan w MSW, posłowie Artur Bramora i Grzegorz Sztolcman, Krzysztof Matyjaszczyk – prezydent Miasta Częstochowa, Andrzej Kwapisz – starosta powiatu częstochowskiego, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP i jego zastępca nadbryg. Piotr Kwiatkowski, komendanci wojewódzcy PSP, gen. brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski – były  komendant główny PSP, st. bryg. w st. spocz.  Elżbieta Rakowska – była komendant CS PSP.

Całość uroczystości po raz kolejny uświetniła orkiestra dęta OSP z Mykanowa.

źródło: KG PSP

Zawodników reprezentujących województwo lubelskie dopingował obecny na zawodach Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
st. brygadier Tadeusz Milewski.

zdjęcia: st. ogn. Dariusz Antoszak KW PSP Lublin

SAM00021SAM00031SAM00051SAM00191

 

 

 

Skip to content