Procedury organizacyjno – techniczne

Procedury organizacyjno – techniczne – ekspertyzy itp.
„Procedury organizacyjno – techniczne…” obowiązują na terenie województwa lubelskiego od dnia 1 stycznia 2009 r.

„Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych”.

Zobacz:
 
http://www.straz.pl/uploads/pdf/Warunki%20organizacyjno-tech_KG%20PSP.pdf

Skip to content