IMG 94431

Ćwiczenia Jednostek OSP KSRG powiatu kraśnickiego.

 IMG 94431

W dniu 29 czerwca 2013 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku przeprowadziła ćwiczenia jednostek OSP powiatu kraśnickiego wchodzących w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Głównym celem ćwiczeń było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczych, jak również stanu wyszkolenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

 

Ćwiczenia polegały na wykonywaniu określonych zadań przez jednostki na poszczególnych etapach realizowanych na terenie Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku, w strażnicy OSP Gościeradów oraz na obiektach zakładu „Erkado” produkującego stolarkę drzwiową.
– Etap I zakładał przegląd sprzętu ratowniczego, wyposażenia zadysponowanych zastępów jednostek oraz dokumentacji pojazdów i uprawnień kierowców.
– Etap II to etap, gdzie przy pozoracji wypadków samochodowych jednostki OSP przy wykorzystaniu sprzętu ratownictwa technicznego, w szczególności zestawów hydraulicznych ćwiczyły wykonanie założeń taktycznych z zakresu ratownictwa drogowego.
– Etap III to punkt medyczny, w którym strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej symulowanej przez fantom szkoleniowy.
– Etap IV – ostatni epizod ćwiczeń – to ćwiczenia z zakresu taktyki działań gaśniczych. Zadysponowane jednostki po dotarciu do punktu przyjęcia sił i środków na terenie zakładu stolarskiego otrzymały zadania do wykonania, gdzie priorytetem taktycznym było ugaszenie pozorowanego pożaru jednej z hal produkcyjnych oraz obrona sąsiednich obiektów. W trakcie ćwiczeń wprowadzane były dodatkowe podgrywki takie jak konieczność udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, uwolnienie osób przygniecionych przez elementy konstrukcji i maszyn przy użyciu specjalistycznego sprzętu, oddymianie obiektów. 
Jednostki biorące udział w ćwiczeniach prezentowały zadowalający poziom wyszkolenia członków i przygotowania technicznego do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.
 Podsumowania ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku, w którym podziękował druhom za zaangażowanie oraz zwrócił uwagę na potrzebę ustawicznego doskonalenia umiejętności i podnoszenia gotowości jednostek OSP do podejmowania w bezpieczny i efektywny sposób działań ratowniczo – gaśniczych oraz prowadzenia szeroko rozumianej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

tekst/zdjęcia kpt. Piotr Michałek KP PSP Kraśnik

IMG 95252IMG 94253IMG 95724IMG 97875

Skip to content