SAM 26031

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach.

SAM 26031W dniu 30 czerwca 2013 roku odbyły się uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach.

 

 

 

Powitano serdecznie następujacych gości:

– Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej -Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie – druha Jana Łopatę
– Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – członka Poselskiego Zespołu Strażaków – Pana Jacka Czerniaka
– Zastępcę Kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Panią minister Bożenę Żelazowską
– Wicewojewodę Lubelskiego – Wiceprezesa Zarządu Głównego i jednocześnie Prezesa
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie – druha Mariana Starownika
– Marszałka Województwa Lubelskiego –  Pana Krzysztofa Hetmana
– Prorektora – Zastępcę Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie jednocześnie członka Zarządu OSP Bełżyce – druha starszego brygadiera Stanisława Sulentę, reprezentującego również Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
– Zastępcę Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – starszego brygadiera Zbigniewa Czępińskiego
– Dyrektora Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie – starszego brygadiera w stanie spoczynku Tadeusza Szyszko
– Przewodniczącego Rady Powiatu Lubelskiego – druha Sławomira Zygo wraz z radnymi rady powiatu lubelskiego Panem Grzegorzem Widelskim i Panem Markiem Peciakiem
– Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego pan Krzysztof Gajo
– Szczególnych gości druhów ojców i braci Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie wraz ze sztandarem- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bełżycach – Pana Andrzeja Chemperka wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Anną Dąbrowską i Tadeuszem Wasilewskim oraz przybyłymi Radnymi.
– Burmistrza Bełżyc i jednocześnie – Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych – druha Ryszard Górę wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Marcinem Olszakiem
– Wojewódzkiego kapelana strażaków Państwowej Straży Pożarnej – młodszego brygadiera ksiądza Mirosława Ładniaka
– Sołtysa Sołectwa Bełżyce-Centrum fundatora sztandaru druha Ryszarda Figurę wraz z przybyłymi radnymi rady sołeckiej.
– Byłego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Bełżycach – pułkownika pożarnictwa w stanie spoczynku – Wacława Stachyrę
– Zastępcę Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – starszego brygadiera Witolda Zborowskiego
– Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim – młodszego brygadiera Kazimierza Pruszkowskiego
– Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach – młodszego brygadiera Zbigniewa Kotłowskiego wraz z jego zastępcą młodszym kapitanem Dariuszem Pruszkowskim
– Przedstawicieli Oddziału Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie w osobach:
– starszy brygadier w stanie spoczynku Mieczysław Piejak,
– starszy brygadier w stanie spoczynku Mieczysław Dziura
– Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bełżyce – młodszego brygadiera Sławomira Bajana
– Komendanta Komisariatu Policji w Bełżycach – nadkomisarz Dolores Mendziń – Opryńską
Wszystkich przybyłych według stanowisk i tytułów i godności
Strażacy seniorzy w osobach:
      Henryk Sulenta, Brewczak Józef, Mazurkiewicz Wiesław,  Albiński Józef, Winiarski Władysław, Eugeniusz Wójtowicz, Kuliński Józef, Kuliński Stanisław, Tarczyński Józef, Celej Stanisław, Chmielewski Stanisław
– Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego ps, „Zapora” w Bełżycach – Pana Stanisława Wójtowicza
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bełżyce:- Babin, Jaroszewice, Chmielnik Kolonia, Matczyn–Wojcieszyn, Podole, Wierzchowiska Stare, Wronów, Wymysłówka, Wzgórze, Zalesie, Zagórze
– Byłego Burmistrza Bełżyc – Pan Bogdana Czuryszkiewicza
– Byłego Naczelnika Miasta i Gminy Bełżyce – Pana Bogdana Abramowicza
– Dyrektor I Oddziału Banku Pekao SA w Bełżycach – Pani Wiesława Długosz
– Kierownik Filii Bełżyce – Banku Spółdzielczego w Nałęczowie – Pan Krzysztof Chołody
– Kierownik Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach – Pan Józef Kasprzak
– Honorowego Prezesa Towarzystwa Regionalnego Bełżyc – Pani Maria Gruner wraz kombatantem II wojny światowej – Panem Zbigniewem Gruner
– Byłego Prezesa Towarzystwa Regionalnego Bełżyc – Pan Antoniego Kamińskiego  i obecnego Prezesa Pana Mareka Szwajgier
Wójt Gminy Borzechów – Pan Zenon Madzelan
Wójt Gminy Wojciechów – Pan Jan Czyżewski
Wójt Gminy Niedrzwica Duża – Pan Adam Kuna
Wójt Gminy Konopnica – Pan Mirosław Żydek
 
tekst/zdjęcia OSP Bełżyce

SAM 25901SAM 26281SAM 26761SAM 27651

Skip to content