SAM 0531

Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP- Ryki 2013.

SAM 053116 czerwca 2013r. w Rykach odbył się XXVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

 16 czerwca 2013 r. w Rykach odbył się XXVIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. W przeglądzie wzięło udział jedenaście najlepszych w województwie lubelskim orkiestr strażackich. W konkursie uczestniczyła miejscowa orkiestra OSP Ryki, która w tym roku obchodzi jubileusz XXX-lecia swojej działalności. Przegląd rozpoczął przemarsz orkiestr ulicami Ryk. O godz. 11 na stadionie miejskim wszystkie orkiestry OSP odegrały hymn strażaków „Rycerze Floriana”, po czym oficjalnego rozpoczęcia przeglądu dokonali: M. Starownik- V-ce Wojewoda Lubelski, St. Jagiełło – Starosta Rycki oraz J. Gąska- Burmistrz Ryk. Zabierając głos organizatorzy powitali uczestników przeglądu i zaproszonych gości oraz zaprosili liczną publiczność do wysłuchania koncertów w wykonaniu orkiestr OSP. Gośćmi przeglądu byli m.in.  st. bryg. T. Milewski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, G. Kapusta- Radny Sejmiku Wojewódzkiego w Lublinie, J. Antas – przedstawiciel Agencji Nieruchomości  Rolnych w Lublinie, st. bryg. K. Miłosz – Komendant Powiatowy PSP w Rykach, J. Pyza – Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach, T. Szyszko- Dyrektor Wykonawczy ZW ZOSP RP w Lublinie, T. Przadka – V-ce Prezes ZP ZOSP RP w Rykach, Zb. Miłosz – Przewodniczący Rady Miasta w Rykach oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu ryckiego i województwa.
Po ocenie gry w marszu i wykonanych przez orkiestry koncertów na stadionie, Jury- pod przewodnictwem B. Hilla, za najlepszą w województwie lubelskim Orkiestrę Dętą OSP uznało orkiestrę z OSP Lubartów pod batutą kapelmistrza – A. Zaręby. Pozostałe orkiestry zajęły następujące miejsca: 2.OSP Mełgiew, 3.OSP Kiełczewice Górne, 4.OSP Rejowiec, 5.OSP Tomaszów Lubelski, 6.OSP Ryki, 7.OSP Obsza, 8.OSP Ostrów Lubelski, 9.OSP Niedrzwica Kościelna, 10.OSP Kraśnik, 11.OSP Wojciechów. Pierwsze cztery orkiestry będą reprezentować nasze województwo na przeglądzie regionalnym ZGł. ZOSP RP. Orkiestry biorące udział w przeglądzie otrzymały nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezesa ZW ZOSP RP w Lublinie, Starostę Ryckiego, Burmistrza Ryk, Spółdzielnię Mleczarską w Rykach, Agencję Rynku Rolnego OT w Lublinie oraz OSP Ryki.
    Miłym akcentem podczas przeglądu było podziękowanie orkiestrze OSP Ryki za jej dotychczasową 30-letnią działalność. Wyróżnienia otrzymali założyciele orkiestry, członkowie zarządu OSP – w tym dh J. Osiak obecny Prezes OSP Ryki  oraz kapelmistrz orkiestry i muzycy o najdłuższym stażu w orkiestrze. Podczas przeglądu V-ce Wojewoda Lubelski – M. Starownik, wręczył również odznaczenia państwowe i związkowe osobom, które mają szczególne zasługi w rozwoju ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie powiatu ryckiego. Wyróżnienia otrzymali: Złoty Krzyż Zasługi – H. Karpa Prezes OSP Nowa Dąbia, S. Rodak Komendant Gminny ZGm. ZOSP RP w Kłoczewie, Brązowy Krzyż Zasługi – R. Piotrowski Wójt Gminy Nowodwór, Z. Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza- T. Prządka V-ce Prezes ZP ZOSP RP w Rykach, Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – St. Jagiełło Starosta Rycki i J. Gąska Burmistrz Ryk.  
Dh E. Zając – jeden z założycieli orkiestry OSP Ryki oraz długoletni prezes tej jednostki, otrzymał od ZW ZOSP RP w Lublinie Dyplom Uznania.
    Poza występami orkiestr strażackich, podczas tegorocznego wojewódzkiego przeglądu orkiestr zaprezentowano widowisko plenerowe pt. „Krótka historia pożarnictwa na terenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Ryckiej”. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Rykach przygotowali wystawę pojazdów i sprzętu specjalistycznego, który na co dzień jest wykorzystywany w działaniach ratowniczych. Dla porównania, na wystawie zaprezentowano również sprzęt historyczny tj. sikawka konna (OSP Gózd), motopompa pożarnicza (OSP Bobrowniki), syrena ręczna, sprzęt i armatura wodna oraz wyposażenie ochronne (OSP Ułęż). Strażacy z KP PSP Ryki i OSP Ułęż w dwóch pokazowych akcjach ratowniczo-gaśniczych zaprezentowali możliwości operacyjno-techniczne sprzętu wykorzystywanego dawniej przez straż pożarną oraz współczesny sprzęt i pojazdy. Dużymi atrakcjami XXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP był występ Kabaretu z Kopydłowa oraz koncert zespołu AFTER PARTY.
tekst/zdjęcia: KP PSP Ryki

IMG 6197IMG 6253

Skip to content