mdp130

Uroczystości w Majdanie Małym oraz Nieliszu

mdp130W niedzielę 23 czerwca w Majdanie Małym oraz Nieliszu odbyły się jubileusze 55 i 110 lecia funkcjonowania jednostek OSP w Majdanie Małym gm. Krasnobród oraz Nieliszu.

Uroczystości w Nieliszu połączone były z powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka oraz oddaniem do użytku budynku strażnicy. Ponadto w dniach 20-22 czerwca na terenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie odbyło się zgrupowanie szkoleniowo-integracyjne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wszystkie uroczystości uświetnili swoją obecnością nadbryg. Marek Kowalski Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Tadeusz Milewski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP oraz druh Stanisław Dycha członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Szkolenie integracyjne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zorganizowano już po raz czwarty. W szkoleniu wzięło udział 86 członków MDP, dziewcząt i chłopców z terenu 7 gmin powiatu zamojskiego. Organizatorem szkolenia była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu. Zajęcia dydaktyczne dla uczestników zgrupowania prowadzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, które dotyczyły: udzielania pierwszej pomocy, organizacji i funkcjonowania MDP, ceremoniału pożarniczego połączonego z elementami musztry oraz profilaktyki przeciwpożarowej propagującej bezpieczne formy zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Uczestnicy szkolenia mogli również zapoznać się z nowoczesnym sprzętem ratowniczym znajdującym się na wyposażeniu zamojskiej Komendy. Młodzież miała również możliwość przemierzenia terenów Roztoczańskiego Parku Narodowego szlakiem turystycznym wiodącym przez Bukową Górę. Na zakończenie szkolenia kapelan zamojskich strażaków ks. kan. Andrzej Chmaj odprawił Msza św. w kościele św. Ducha w Krasnobrodzie po której młodzież przy ognisku spotkała się z kadrą dowódczą komend wszystkich szczebli: KG PSP nadbryg. Markiem Kowalskim; KW PSP st. bryg. Tadeuszem Milewskim Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Lublinie; KM PSP bryg. Jackiem Sobczyńskim Komendantem Miejskim PSP w Zamościu oraz kadrą oficerską zamojskiej komendy. Jubileuszowe uroczystości 55 lecia funkcjonowania obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Małym rozpoczęła Msza św., odprawiona przez kan. Eugeniusza Derdziuka proboszcza Krasnobrodzkiego Sanktuarium, po której w trakcie uroczystej zbiórki wręczono odznaczenia zasłużonym druhom z terenu gminy Krasnobród. Medalem 70 lecia działalności w OSP odznaczony został płk w st. spocz. Mieczysław Skiba. W trakcie Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka połączonych z oraz uroczystości 110 lecia OSP Nielisz, odprawiona została Msza św. przez ks. Dariusza Soniaka proboszcza parafii w Nieliszu oraz ks. kan. Andrzeja Chmaja, następnie poświęcono i otwarto nowo wyremontowaną strażnicę OSP w Nieliszu. Uroczystości były okazją do wręczenia Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza: Tadeuszowi Kiszczak z OSP Wólka Złojecka; Bolesławowi Kobylas z OSP w Zakłodziu; Antoniemu Pieczykolan z OSP w Grabowcu Górze. Ponadto 31-druchom wręczono złote i srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa.
tekst i zdjęcia: mł. bryg mgr inż. Andrzej Szozda

n130mmmdp131mdp132

Skip to content