swidnik11

Uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka w KP PSP Świdnik.

swidnik1128 maja 2013 r. odbył się uroczysty apel w obiektach Komendy Powiatowej PSP w Świdniku z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka 2013.

Podczas święta zaszczycili nas swoją obecnością: v-ce Wojewoda Pan Marian Starownik, Prezes ZOW ZOSP RP, Pan bryg. Gustaw Włodarczyk  Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Pan Mirosław Król Starosta Świdnicki a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdniku, Pan Zbigniew Twaróg V-ce Starosta, Pan Ryszard Borowiec Przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego, ks. kan. Andrzej Kniaź, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu świdnickiego, przedstawiciele powiatowych służb inspekcji i straży, emerytowani funkcjonariusze, przedstawiciele zakładów pracy.
    Po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowego bryg. Piotra Bazyluka, nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień za szczególne osiągnięcia w służbie.
    Awansowani na wyższe stopnie służbowe:
1. kapitana: mł. kpt. Paweł Dańko s. Zdzisława.
2. starszego aspiranta: asp. Piotr Łagowski s. Bronisława.
3. aspiranta: mł. asp. Karol Kowalski s. Stanisława, mł. asp. Marek Mołdoch s. Mariana, mł. asp. Jan Stachyra s. Romana.
4. ogniomistrza: mł. ogn. Marian Kaniewski s. Ryszarda.
5. młodszego ogniomistrza: st. sekc. Marcin Sim s. Ryszrda
6. starszego sekcyjnego: sekc. Łukasz Kuśpit s. Ludwika.
7. starszego strażaka: str. Michał Dadej s. Franciszka, str. Paweł Karwacki s. Jana.
    Odznaczeni:
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa:
– złotym: mł. kpt. Arkadiusz Forankiewicz s. Wiesława.
– srebrnym: st. ogn. Sławomira Skrętkowicz c. Mariana.
– brązowym: ogn. Marian Kaniewski s. Eugeniusza, mł. ogn. Dariusz Zieliński s. Zbigniewa, st. sekc. Łukasz Kuśpit s. Ludwika, st. sekc. Marcin Brus s. Jerzego, st. sekc. Andrzej Pyz s. Józefa.
    Wyróżnieni nagrodą pieniężną Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
1.    kpt. Paweł Dańko.
2.    st. sekc. Andrzej Pyz.
    Wyróznieni nagrodą pieniężną Komendanta Powiatowego PSP:
1. kpt. Krzysztof Pawelec
2. asp. sztab. Roman Bobruk
3. st. ogn. Dariusz Wawrzycki.
4. sekc. Sylwester Samoń.
5.Piotr Zieliński.
    Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku. Jednostka powstała 24 stycznia 2011 r. i liczy 44 członków.
Ślubowanie złożyli:
1.    Marlena Chmielewska
2.     Łukasz Szymczyk
3.    Paweł Szymczyk
4.    Damian Szponarowicz
5.    Michał Mitura
6.    Mateusz Mitura
7.    Sebastian Denysiuk
8.    Kamil Kubaniak
9.    Przemysław Kubaniak
10. Piotr Pytka
11. Paweł Pejo
12. Jakub Gardziała.
    Po ślubowaniu Pan Władysław Szuba – członek świdnickiego koła emerytów pożarnictwa za swoją działalność i zaangażowanie uhonorowany został odznaką „Za zasługi dla związku emerytów i rencistów RP” . Wręczenia odznaki oraz pamiątkowego toporka dokonał Pan Paweł Dworak V-ce Prezes Zarządu Woj.ZEiRP RP w Lublinie a w imieniu Prezesa koła świdnickiego emerytów sekretarz koła Zbigniew Stefaniec.
    Podczas uroczystości nastąpiło nagrodzenie uczniów – laureatów etapu powiatowego ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”.
    Konkurs plastyczny był organizowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, poprzez swoje oddziały terenowe, przy współpracy z placówkami oświatowymi. Na konkurs plastyczny w powiecie świdnickim wpłynęło ogółem kilkadziesiąt prac w różnej technice wykonania.
Komisja konkursowa oceniła prace i do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała po 3 prace z każdej grupy wiekowej:
Grupa I młodsza: 6-8 lat – szkoła podstawowa:
1.    Zuzanna Kwiatosz
2.    Damian Gajewski
3.    Alicja Suszek
Grupa II średnia: 9-12 lat – szkoła podstawowa:
1.    Dawid Skorek
2.    Małgorzata Rudawska
3.    Weronika Sobiesiak
Grupa III starsza – gimnazja:
1.    Aleksandra Romanowicz
2.    Katarzyna Orzeł
3.Magdalena Sobiesiak
tekst i zdjęcia: st. kpt. Paweł Belniak KP PSP Świdnik

swidnik10swidnik14swidnik15swidnik17

Skip to content