leczna6

Obchody Dnia Strażaka 2013 w Powiecie Łęczyńskim.

leczna6W roku 2013 powiatowe obchody strażackiego święta, zgodnie z tradycją, zainaugurowała msza święta w intencji strażaków, którą w dniu 4 maja o godz. 1800 w Kościele pw. św. Marii Magdaleny odprawili Kapelani Strażaków Powiatu Łęczyńskiego ks. Janusz Rzeźnik oraz  ks. Waldemar Taracha.

 Kolejną częścią obchodów był uroczysty apel, podczas którego łęczyńskim strażakom wręczano awanse, nagrody i wyróżnienia. Uroczystość miała miejsce 24 maja o godz. 1430 w Komendzie Powiatowej PSP w Łęcznej.
    Uczestniczyli w niej zaproszeni goście:
bryg. Gustaw Włodarczyk – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
Ksiądz Dziekan Janusz Rzeźnik – Kapelan Strażaków Powiatu Łęczyńskiego,
Pan Andrzej Grzesiuk – Przewodniczący Rady powiatu Łęczyńskiego,
Pan Adam Niwiński – Starosta Łęczyński,
Pan Kazimierz Budka – V-ce Starosta Łęczyński, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęcznej,
insp. Sławomir Zagojski – Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej,
Pan Piotr Rybak – Dyrektor SP ZOZ w Łęcznej,
Pan Teodor Kosiarski – Burmistrz Łęcznej wraz z Panią Joanną Wojciechowską – Komendantem Straży Miejskiej w Łęcznej,
Pan Jan Baczyński vel Mróz – Wójt Gminy w Cycowie,
Pan Andrzej Chabros – Wójt Gminy w Ludwinie,
Adam Grzesiuk – Wójt Gminy w Puchaczowie,
Mirosław Krzysiak – Wójt Gminy w Spiczynie,
Jan Trojak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach,
Jolanta Wąsala – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach,
st. ogn. w stan. spocz. Wit Grygiel – Przewodniczący Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP Koło w Łęcznej.
kpt. Tadeusz Łoś – Przewodniczący Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Strażaków „FLORIAN” w Łęcznej,
Przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Łęcznej bryg. Dariusz Lis, który następnie w swoim wystąpieniu przybliżył zaproszonym gościom specyfikę strażackiej służby.
    Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień.
Odznaczenia otrzymali:
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
mł. bryg. Marian Lato
Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
asp. Adam Jaremek
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”        
Dh Adam Grzesiuk – Wójt Gminy w Puchaczowie
kpt. Beata Wiechnik
mł. kpt. Grzegorz Budzyński
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”        
Jan Trojak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
Jolanta Wąsala – Z – ca Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
Ksiądz Waldemar Taracha – Z-ca Kapelana Strażaków Powiatu Łęczyńskiego
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”       
sekc. Mieczysław Łoś
sekc. Jakub Wójtowicz
st. str. Piotr Majczak
    Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
mł. kpt. Adam Ulatowski – na stopień kapitana
st. asp. Robert Pastuszak – na stopień aspiranta sztabowego
mł. asp. Bartosz Michoń – na stopień aspiranta
ogn. Mariusz Płoch  – na stopień starszego ogniomistrza
st. sekc. Łukasz Fedde – na stopień młodszego ogniomistrza
st. sekc. Artur Marcyniuk – na stopień młodszego ogniomistrza
Awans do stopnia młodszego kapitana otrzymał także mł. asp. Dawid Lasota – promocja na pierwszy stopień oficerski odbyła się 4 maja br. na Placu Piłsudskiego w Warszawie.  
   Ponadto Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił okolicznościowym Dyplomem, za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych st. ogn. Daniela Zaborka.
    Poza tym Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych oraz szczególne osiągnięcia w służbie, wyróżnił nagrodą pieniężną
mł. bryg. Piotra Remisza, mł. ogn. Wojciecha Wojtaszka oraz sekc. Mieczysława Łosia.
    W imieniu odznaczonych i awansowanych na wyższe stopnie służbowe podziękowała kpt. Beata Wiechnik.
    W części podsumowującej uroczystość głos zabrał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zaproszeni goście, którzy przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej podziękowania, życzenia i gratulacje.

tekst i zdjęcia: st. kpt. Robert Gruszecki KP PSP Łęczna

leczna5leczna9leczna3leczna1

Skip to content