wybuch 3

Międzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze „Lubelskie 2013”

wybuch 3W dniach 21 – 23 maja br., na terenie miasta Puławy, w tym na wybranych obiektach Zakładów Azotowych, organizowane  są międzywojewódzkie ćwiczenia „Lubelskie 2013”.

 W ćwiczeniach udział biorą siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego miedzy innymi grupy specjalistyczne PSP wchodzące w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego PSP z terenu województwa lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego. W działaniach zaangażowane są także: Zakładowa Straż Pożarna Zakładów Azotowych Puławy, Kompania Gaśnicza „Wyżyna” wchodząca w skład Lubelskiej Brygady Odwodowej, oraz grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Białorusi.
Nadrzędnym celem ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków COO do działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem substancji niebezpiecznych.
Cel pośredni ćwiczeń to:
– doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych PSP;
– doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi;
– rozwijanie umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji na miejscu akcji;
– rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań przez kierującego działaniem ratowniczym;
– doskonalenie umiejętności alarmowania, przemieszczania, organizacji łączności dowodzenia i współdziałania;
– doskonalenie współpracy z podmiotami współdziałającymi w tym: z Policja, Pogotowiem Ratunkowym, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Sanepidem, Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii, PKP, PCK, Centrum Zarządzania Kryzysowego.

wybuch 3wybuch 2

Skip to content