Sierociński2

Ośrodek Szkolenia

 tel. 81 5351401 tel. 81 5351402
Sierociński2
Naczelnik Ośrodka
Szkolenia
bryg. Dominik Wysocki
Zastępca Naczelnika
Ośrodka Szkolenia

bryg. Piotr Sierociński

Informacje:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie

ul. Antoniny Grygowej 8

20-234 Lublin

e-mail: osz@kwpsp.lublin.pl

tel. 81 7465388

tel. 81 5351400

fax: 81 7460452

———————————————————————————————————————————————————————–

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

 

Skip to content