DSC02140

Odprawa służbowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

DSC02140W dniach 7 – 8 marca br. w sali konferencyjnej hotelu „DODO” w Biłgoraju odbyła się odprawa służbowa kadry pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.

Uczestników odprawy powitał zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – mł. bryg. Gustaw Włodarczyk, następnie Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie – mł. bryg. Zenon Pisiewicz po przedstawieniu tematów narady przybliżył uczestnikom odprawy zagadnienia związane m.in. z siecią ratownictwa specjalistycznego, projektem zasad prowadzenia monitoringu gotowości operacyjnej oraz rozkazem KG PSP w sprawie organizacji Centralnego Odwodu Operacyjnego. W odprawie udział wzięli komendanci (lub ich zastępcy) powiatowi (miejscy) PSP, naczelnicy wydziałów KW PSP w Lublinie, naczelnicy wydziałów operacyjnych KP(M) PSP, dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych oraz dowódcy grup specjalistycznych z terenu woj. lubelskiego.
W pierwszym dniu spotkania zostały omówione m.in. zagadnienia związane z zasadami organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG, przybliżono również zasady organizacji łączności alarmowania oraz funkcjonowania systemów teleinformatycznych na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym.
Na miejsce odprawy przybył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie – st. bryg. Tadeusz Milewski, który podziękował uczestnikom narady za wytężoną pracę
w 2012 roku oraz przedstawił najważniejsze zadania do realizacji w 2013 roku.
Drugiego dnia odprawy zostały zrealizowane zagadnienia związane z zasadami współpracy  jednostek KSRG ze środkami masowego przekazu podczas działań ratowniczych. Omówiono również sprawy związane z wdrożeniem zasad ewidencjonowania i analizowania zdarzeń
w SWD – ST, zasad podwyższania gotowości operacyjnej, zasad postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach oraz zasad współpracy jednostek KSRG z Biurem Ochrony Rządu.

DSC02140

DSC02126

DSC02128

DSC02130

DSC02132

DSC02134

DSC02136

 

Skip to content