Ochrona Informacji Niejawnych

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Zenon Krupa (pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych) – tel. 81 5351265

Beata Stasiak (kierownik kancelarii tajnej) – tel. 81 5351266

 

 

 

Skip to content