2013.02.26.Foto 2

Narada roczna w KP PSP w Krasnymstawie

2013.02.26.Foto 2W dniu 26 lutego 2013 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w 2012 roku, na której nakreślono również plany i zamierzenia do realizacji w 2013 roku.

W naradzie wzięli udział: st. bryg. Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Janusz Szpak – Starosta Krasnostawski a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie, Ks. Henryk Kozyra – Kapelan Strażaków, dh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej komendy.

Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie – mł. bryg. Dariusz Pylak przedstawił w formie prezentacji multimedialnej główne zadania realizowane w 2012 r. oraz planowane zamierzenia do realizacji na 2013 r. Następnie kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tutejszej Komendy przedstawili w formie prezentacji multimedialnych oraz informacji, sprawozdania z realizacji operacyjnego planu pracy w 2012 roku.

Na zakończenie narady Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zaproszeni goście przekazali słowa podziękowania za efektywną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie krasnostawskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

2013.02.26.Foto 1

2013.02.26.Foto 2

2013.02.26.Foto 3

2013.02.26.Foto 4

2013.02.26.Foto 5

 

Skip to content