2013.03.20. IMG 2757

Narada kadry kierowniczej województwa

2013.03.20. IMG 2757W dniu 20 marca 2013 r. w sali Zarządzania Kryzysowego KW PSP w Lublinie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej PSP województwa.

W dniu 20 marca 2013 r. w sali Zarządzania Kryzysowego KW PSP w Lublinie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej PSP województwa.
W naradzie udział wzięli: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Tadeusz Milewski, Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Zbigniew Czępiński i mł. bryg. Gustaw Włodarczyk, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego.
 
Celem spotkania było omówienie m.in. działalności PSP w 2012 r. i wskazanie zadań dla ochrony przeciwpożarowej na rok 2013 r.

 2013.03.20. IMG 2757

2013.03.20 IMG 2742

2013.03.20 IMG 2752

2013.03.20 IMG 2759

Skip to content