Kryzys psychologiczny

 

Warto podkreślić już na wstępie, iż kryzys jest zjawiskiem, którego może doświadczyć każdy z nas. Kryzys nie wynika z choroby psychicznej, czy słabości, ale doświadczają go również osoby zdrowe. Związany jest z sytuacjami stresowymi, gdy zbliżamy się do granic swojej wytrzymałości, a nasze zasoby są niewystarczające (np. sytuacja jest nowa albo niespodziewana), aby przezwyciężyć trudności. Dzieje się tak, ponieważ w sytuacjach kryzysowych działają bardzo silne stresory, które powodują, iż nasze dotychczasowe techniki radzenia sobie z problemami, okazują się być nieskuteczne.
 
Przyczyn kryzysu jest tak wiele jak wiele jest osób, które go przeżywają. Może on wystąpić pod wpływem urazu, kataklizmu, w następstwie wypadku, choroby, czy śmierci bliskiej osoby, które wiążą się z trudnymi zmianami w dotychczasowym życiu osoby oraz często w postrzeganiu samego siebie.
 
To, jak kończy się sytuacja kryzysowa ma kluczowy wpływ na przystosowanie się osoby do dalszego życia. Jeśli w wyniku przeżywanego kryzysu wypracuje ona nową i bardziej skuteczną metodę radzenia sobie z podobnymi trudnościami, wówczas może okazać się, iż kryzys pozwolił na lepsze przystosowanie się do podobnych sytuacji w przyszłości, umocnił jej wiarę w siebie oraz wzbogacił ją w nowe doświadczenie, którym może podzielić się i często w ten sposób pomóc innym osobom w podobnej sytuacji.
 
Pozytywnie rozwiązana sytuacji kryzysowej czyni osobę silniejszą, a dla niej samej jest to osobisty sukces.
 
W przypadku, gdy osoba nie jest w stanie sama przezwyciężyć kryzysu a stres jest bardzo silny warto jest wówczas zwrócić się o pomoc do specjalisty. Kiedy jednak kryzys nie przybiera aż takich rozmiarów i możliwe jest samodzielne jego rozwiązanie, można skorzystać z pomocy osób z najbliższego otoczenia.
 
Tak naprawdę pomóc może każdy, a wsparcie bliskich osób ma szczególnie dobroczynny wpływ, ponieważ umacnia więzi społeczne i scala je. Aby jednak mogło mieć to miejsce konieczne jest trafne rozpoznanie, iż osoba znalazła się sytuacji kryzysowej
i doświadcza jej następstw.
Poniżej zostaną opisane symptomy, które mogą świadczyć, iż mamy do czynienia z osobą w kryzysie.

U osoby będącej w kryzysie mogą wystąpić następujące symptomy:

Skip to content