wlodawa

KP PSP we Włodawie

wlodawa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie

ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
22-200 Włodawa

Telefony: (082) 5721008
Faks: (082) 5724652

Adres poczty elektronicznej:
kp_wlodawa@straz.lublin.pl
www.straz.wlodawa.pl

Komendant Powiatowy PSP – mł. bryg. Paweł Basaj

Komendant w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki w godz. od 13.30 do 15.30.

Skip to content