auto jano logo

Straż województwa lubelskiego wzbogaciła się o nowe samochody ratowniczo – gaśnicze

Dostrzegając potrzebę ochrony lasów przed ich największym zagrożeniem jakim jest pożar Komendy Powiatowe w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Biłgoraju w ramach konsorcjum opracowały projekt w ramach Osi priorytetowej VI Środowisko i czysta energia , Działanie 6,1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. III Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod nazwą ” Ochrona naturalnych ekosystemów leśnych południowej części Lubelszczyzny”.

 

auto jano logo

W dniu 29 lutego 2012 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim województwa lubelskiego o dofinansowaniu ze Śródków unii Europejskiej . Całkowa wartość projektu wynosi 3 388 787 00,00 zł z czego 64,22 % współfinansuje Unia Europejska co stanowi kwotę 2 176 309,91 zł. pozostała część została sfinansowana z budżetu państwa oraz budżetu starostw powiatowych.
W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w dniu 30 kwietnia 2012r.podpisana została umowa z Wykonawcą na dostawę czterech pojazdów ratowniczo gaśniczych na podwoziu samochodu marki TATRA 810.
9 listopada 2012 roku dokonano komisyjnego odbioru czterech sztuk średnich samochodów ratowniczo gaśniczych z napędem 6×6 z funkcja ratownictwa chemiczno ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim.

Typ: Średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy Wodno Pianowy GBA 2,5/24
Model: Tatra T-810
Podwozie kategorii średniej z napędem na wszystkie trzy osie z zawieszeniem portalowym przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i w terenie ciężkim
Napęd: 6×6 – Osie napędowe z portalowym zawieszeniem z rozłączną blokadą osiowego mechanizmu różnicowego.
CTIS system automatycznego dopompowania i wypompowania kół.
Kabina: Kabina jednomodułowa, 4-drzwiowa, 6-osobowa
Silnik:
Typ Renault Dxi7, silnik wysokoprężny, 6-cylindrowy, rzędowy. Doładowany turbosprężarką z chłodzeniem doładowywanego powietrza i systemem SCR. o mocy 199 KW
Pompa: Godiva P2A 2010
2700 l/min przy ciśnieniu 10 bar.
378 l/min przy ciśnieniu 40 bar
Zbiorniki:
Woda: 2500 litrów
Środek pianotwórczy – 250 litrów
Pojazd wyposażony w szybie natarcie o długości 60 metrów
Wyposażenie dodatkowe:
– Maszt oświetleniowy 2×100 V
– Agregat prądotwórczy 2500 KW
– Wciągarka elektryczna o uciągu 7,2 tony
Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i aluminium, spawanych w osłonie gazów obojętnych. Poszycia z blach aluminiowych. Blachy poszycia łączone ze szkieletem w technologii klejenia i nitowania. Krawędzie zabudowy zabezpieczone listwami ochronnymi z stopu lekkiego. Półki aluminiowe z płynną regulacją wysokości.

 DSC01k4010 DSC0423
 DSC03p94i
Skip to content