Ćwiczenia na terenie terminala przeładunkowego LPG

DSCN1445stW dniu 15 listopada 2012 roku KW PSP w Lublinie zorganizowała we współpracy z KM PSP w Zamościu na terenie terminala przeładunkowego gazów skroplonych ćwiczenia aplikacyjno – manewrowe, w oparciu o jednolite założenia dla wszystkich uczestników ćwiczeń, na podstawie wariantu ćwiczebnego A2 ZPOR oraz wariantu ćwiczebnego RZA 2 Raportu o bezpieczeństwie oraz WPOR dla w/w zakładu.

 
Założenie do ćwiczenia:
W dniu 15 listopada ok. godz. 1030 podczas procesu przeładunku gazu płynnego z cysterny kolejowej do autocysterny, wskutek wady materiałowej uszczelki oraz na skutek oddziaływania ciśnienia w instalacji, a także długotrwałych drgań układu dochodzi do uszkodzenia uszczelki na połączeniu kołnierzowym na rurociągu transportującym fazę ciekłą LPG.
W konsekwencji powyższego dochodzi do gwałtownego uwolnienia niebezpiecznego LPG w postaci dwufazowej. Uwolniona substancja jednocześnie tworzy chmurę gazu przemieszczającą się zgodnie z kierunkiem wiatru oraz rozlewisko, które gwałtownie odparowywuje.
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zapalenia się mieszaniny gazowo – powietrznej, czego skutkiem może być wybuch w przestrzeni nieograniczonej UVCE oraz kula ognia FIRE BALL.
Temperatura powietrza oraz siła i kierunek wiatru jak w dniu ćwiczenia. W okolicach miejsca awarii znajduje się dwóch pracowników z ciężkimi obrażeniami ciała – poparzenia oraz zatrucia wziewne.  Zagrożona jest m.in. sąsiednia autocysterna na stanowisku przeładunkowym oraz pozostałe cysterny kolejowe.
 
Ćwiczenie miało na celu:
–       sprawdzić procedury dysponowania sił i środków do zdarzenia z poziomu powiatu i województwa,
–       sprawdzić możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających wymienionych w planie, przy likwidacji skutków zdarzenia,
–       sprawdzić możliwości prowadzenia działań ewakuacyjnych i medycznych dla zagrożonej ludności,
–       doskonalić umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczych,
–       sprawdzić poziom wyszkolenia osób funkcyjnych powołanych do realizacji zadań, przewidzianych w zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym, 
–       sprawdzić funkcjonowanie systemów łączności dowodzenia i współdziałania,
–       doskonalić formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowanych sił  i środków jednostki,
–       dokonać analizy zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego celem aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.

 

Skip to content