pisiewicz2

Wydział Operacyjny

 tel. 81 5351250  tel. 81 5351251
 pisiewicz2 Kopec  v 

 Naczelnik Wydziału
bryg. Zenon Pisiewicz

 Zastępca Naczelnika Wydziału
bryg. Andrzej Kopeć

Informacje wydziału: