Wydział Organizacji i Nadzoru

 tel. 81 5351210  
Robert do internetu 
 

 Naczelnik Wydziału

mł. bryg. Robert Grelowski

 

Informacje wydziału: