Wiadomości

VI edycja „strażak uczy ratować” - KP PSP w Rykach

IMG 95915 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się VI edycja warsztatów szkoleniowych w ramach kampanii edukacyjnej „strażak uczy ratować”.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne, których celem było zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole. Uczestnicy zostali również zapoznani z zasadami ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postepowania w stanach urazowych.

Uczestników warsztatów powitał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rykach mł. bryg. Grzegorz Kardas. Zajęcia prowadził sekc. Sebastian Polak, który pełni funkcję nieetatowego powiatowego koordynatora ratownictwa medycznego PSP.

W spotkaniu udział wzięło 10 nauczycieli z terenu powiatu ryckiego. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia. 

 VI edycja warsztatów szkoleniowych "Strażak uczy ratować".  VI edycja warsztatów szkoleniowych "Strażak uczy ratować".  VI edycja warsztatów szkoleniowych "Strażak uczy ratować".

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek